A nagy lépméret és kaptár az átteleléshez elegendő méhet és élelmet biztosít (ez különösen a kontinentális klímán és egyhordású vidéken fontos), illetve a korai főhordáshoz szükséges népességet és a rohamos hordáshoz megfelelő lépfelületet adja.

Az egyes fajtamézek piaci megjelenése, ennek technológiai elkülöníthetősége előtérbe helyezte a ½ nagy Boczonádi (alacsonykeretes) rakodókaptárakat. Ez a rendszer lehetőséget nyújt nagyobb állomány kezelésére, a mézelszedés, pergetés jobban és hatékonyabban gépesíthető. Az előbbiek mellett még számos keret és kaptártípus található a hazai méhészetekben, amelyek elősegíthetik a sikeres munkát. A rakodó típusok között szép számban van az egyenlő, közepes (fészek és mézkamra) lépméretű Hunor kaptár, amelyet különösen a Dunántúl kiegyenlítettebb viszonyai között használnak sikerrel.

Az első világháború előtti évben, 1913-ban jelenik meg először az ún. nagy Boczonádi keretméretű (42 x 36 cm) vándorkaptár ismertetése, amely jól ismert, különösen az Alföldön van túlsúlyban még napjainkban is. Az országos egyesület 1927-tõl a Hunor rakodókaptárt (42 x 27 cm) ajánlja terjesztésre, amely szintén máig közismert.

További ismertebb hazai keretméretek, kaptárok: Ignácz (50 x 32 cm), nagy, kétcsaládos fekvőkaptárban; közép Boczonádi (42 x 29 cm) rakodókaptárban; az 1945-1947 közötti FM rendelet az ún. egységes méretű kaptárnak (42 x 32,5 cm kerettel) a rakodót kívánta terjeszteni, ezt a méretet később a méhészek fevőkaptárban is használták.

Láthatjuk, hogy a keretek mérete és a kaptárok térfogata jelentős változáson ment keresztül. Az adott klíma és a méhlegelő, a vándorlási lehetőségek jelentősen befolyásolják a kaptárok méretét, szerkezetét. A kaptárok elterjedésével a méztermelés lett a méhészet legfontosabb ágazata, ehhez kell a méhlakásnak és a technológiának is alkalmazkodni, figyelembe véve a méhcsalád biológiai adottságait és lehetőségeit.

Új kártevõk viszonylag ritkán jelennek meg. Sajnos a már harminc éve Magyarországon lévõ ázsiai nagy méhatka (Varroa destructor) elleni védekezés szempontjából sem egyenértékűek a kaptáraink.

Érdemes megjegyezni, hogy a fekvőkaptárok jelentős aránya elsősorban hazánkra, ill. a történelmi Magyarország területére jellemző. Európa többi részén és Amerikában szinte egyeduralkodó a rakodókaptár. A Langstroth (44,8 x 23,2 cm) és a Dadant-Blatt (43,5 x 30 cm) a két nagyon gyakori keretméret